© 2019 designed by NOVITZKY

GŁÓWNY ORGANIZATOR

BKEV

info@varsopolis.pl

+48 501 020 578

 • FACEBOOK VARSOPOLIS
 • TWITTER VARSOPOLIS
 • INSTAGRAM VARSOPOLIS
bkev_logo_napis_black.png

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Administrator wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 2

 1. Użytkownik serwisu varsopolis.pl w celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Administatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, kontaktowego lub poda w korespondencji z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych jest Legic Kompania Importowa Dóbr Luksusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Wirażowej 119.

 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności organizatorowi głównemu wydarzenia pn. Varsopolis, opisanego w serwisie oraz partnerom i sponsorom tego wydarzenia.

 

§ 4

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

 2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 4. Z dniem 25 maja 2018 r. w strukturze ADO zostanie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@varsopolis.pl

 

§ 5

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem serwisu, w tym w celu rejestracji Użytkowników w wydarzeniu pn. Varsopolis, opisanym w serwisie, udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora, jak również w celach marketingowych polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług własnych, jak również podmiotów współpracujących z Wydawcą. Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb marketingowych, analitycznych i statystycznych związanych z ustaleniem preferencji Użytkownika, w tym dla potrzeb dostosowania treści Serwisu (w tym reklam) do zainteresowań Użytkownika..

 2. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Wydawcy, jak również w celach marketingowych polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług własnych, jak również podmiotów współpracujących z Wydawcą. Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb marketingowych, analitycznych i statystycznych związanych z ustaleniem preferencji Użytkownika, w tym dla potrzeb dostosowania treści Serwisu (w tym reklam) do zainteresowań Użytkownika.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 4. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

§ 7

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

III. Pliki cookies

 

§ 8

 1. Serwis varsopolis.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Administratora.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • analizy statystycznej;

 • dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;

 • marketingowym.

3.      Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a.      popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

4.      W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a.   „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b.   „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

 

§ 9

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 10

Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

§ 11

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące

z Administratorem podmioty trzecie.

 

IV. Inne

 

§ 12

 1. Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z serwisu.

 2. Administrator na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie serwisu w celu jego dostosowania do potrzeb Użytkownika.

 

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: iod@varsopolis.pl

 2. Polityka zostaje umieszczona  na stronie varsopolis.pl oraz w siedzibie Administratora.