During the first two editions of VARSOPOLIS, the participants and guests of the event mentioned in backstage conversations that their family collections include photographs of cars from the past: sometimes even models from the beginnings of the Independent Republic of Poland, i.e. from the 1920s.

 

This priceless information prompted the organizers of VARSOPOLIS to announce a competition for the most interesting family stories illustrated with photographs, letters, personal notes of the then owners of these vehicles.

 

The collection of submitted works forms perhaps invaluable documentary material for the next exhibition, and the exhibition itself may be a starting point for building relationships, bonds between participants and enthusiasts of history and historic cars for many years to come.

To także szansa na pozyskanie i udostępnienie historii konkretnych polskich rodzin z okresu od lat 20-tych do 70-tych ubiegłego wieku,

a więc bardzo istotnego okresu z uwagi na wydarzenia polityczne w Polsce i poza nią.

Losy Polaków w tym okresie ponad 50 lat to niezwykle burzliwe dzieje dwóch pokoleń, które cieszyły się z odzyskania Niepodległości, a potem dzieliły tragiczne losy w czasie II Wojny Światowej, a po jej zakończeniu były świadkami ujarzmienia narodu polskiego terrorem komunizmu

i konsekwencjami podziału Europy i świata "Żelazną Kurtyną".

Mimo to Polacy zachowali siebie, swoją tożsamość, dzięki rodzinie, miłości do ideału Wolnej Polski i swoim pasjom. Motoryzacja była właśnie jedną z nich.