© 2019 designed by NOVITZKY

GŁÓWNY ORGANIZATOR

BKEV

info@varsopolis.pl

+48 501 020 578

  • FACEBOOK VARSOPOLIS
  • TWITTER VARSOPOLIS
  • INSTAGRAM VARSOPOLIS
bkev_logo_napis_black.png
ARP-COP-wide-board-1200x300px-ok.jpg

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – wizja odpowiedzialnej modernizacji

Rozwój i dbałość o tradycję to dwie wartości, które pozornie zupełnie się ze sobą rozmijają. Ale czy aby dbać o przyszłość, rzeczywiście trzeba porzucić przeszłość? 


Inicjatywa Varsopolis od kilku lat pokazuje, że nie jest to konieczne, a nawet więcej – skarby historii mogą być fundamentem, na którym można tworzyć naszą przyszłość. Podejście to doskonale rozumie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, dlatego dołącza jako partner do kolejnej edycji Varsopolis. ARP S.A. od początku swego istnienia pomaga w rozwoju polskim przedsiębiorstwom i pokazuje, że dążenie do dynamicznych przemian nie tylko może, ale musi uwzględniać spuściznę polskich tradycji przemysłowych, społecznych i kulturalnych. 

ARP S.A. jako partner polskiej przedsiębiorczości

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to spółka Skarbu Państwa, której zadaniem jest wspieranie rozwoju rodzimych firm. Spółka czyni to poprzez pomoc finansową, między innymi udzielając pożyczek, ale także pomaga przedsiębiorstwom w procesach restrukturyzacyjnych. Udostępnia również tereny inwestycyjne i obiekty produkcyjne w ramach zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych stref ekonomicznych. W ostatnich latach otwiera się również na nowe branże o charakterze innowacyjnym. 


By lepiej przedstawić skalę działań ARP S.A. wystarczy trochę statystyki. Do tej pory spółka udzieliła pożyczek na kwotę bliską 5,2 mld zł. W samym tylko w 2018 roku udzielono pożyczek na łączną kwotę bliską 640 mln zł, z czego dla dużych przedsiębiorstw blisko 600 mln zł, a dla przedsiębiorstw małych i średnich ponad 42 mln zł. W tym roku na pożyczki dla MŚP ARP S.A. zamierza przeznaczyć łącznie 200 mln zł.


Liczby mogą robić wrażenie, ale jeszcze istotniejsze są konkretne projekty, które w realny sposób przyspieszają rozwój Polski. Nieraz jest to przyspieszenie bardzo dosłowne, jak w przypadku projektu ALIANS S35, którego założeniem jest modernizacja sieci transportowej na Dolnym Śląsku i połączenie Lubina, Wrocławia oraz Wałbrzycha w nowoczesną konurbację.  

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC zarządzana przez ARP S.A.

ARP S.A. dla małych i średnich przedsiębiorstw

Strategia ARP S.A. zakłada troskę o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. To zaś przekłada się na efekty w szerszej skali i rozwój polskiej gospodarki.  Spółka w ostatnich latach szczególnie otwiera się na firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mowa tu między innymi o firmach, które z różnych względów (niekoniecznie z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej), mają problemy, by uzyskać odpowiednie dofinansowanie bankowe. ARP S.A. jako spółka nie podlegająca prawu bankowemu może pomagać takim firmom, oferując finansowanie konkretnych projektów, działań rozwojowych, finansowanie inwestycji lub kapitału obrotowego. Wsparcie udzielane w wysokości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych to tworzenie szans dla przedsiębiorców i dla przyszłego rozwoju całej gospodarki. 


ARP S.A. jednak nie tylko dba o rozwój państwowych i prywatnych firm. Przez swoje działania przyczynia się również do rozwoju różnych regionów Polski. Przykładem może być Program Fabryka, którego celem jest wykorzystanie korzystnej koniunktury gospodarczej w zakresie rozwoju sektora usług biznesowych. Jeden z jego celów - zwiększenie podaży powierzchni biurowych w miastach regionalnych ułatwi lokalnym firmom rozwój biznesu. Realizacja tego i innych programów pozwala zmieniać Polskę i jej gospodarkę, tak aby nie wspierać jedynie wielkich, już rozwiniętych firm, ale dostrzegać potencjał w mniejszych i dawać szansę rozwinąć się innowatorom i architektom jutra. 

Budowa i dziedzictwo przemysłu 

To właśnie dzięki Programowi Fabryka ARP S.A.  rewitalizuje Fabrykę Broni w Radomiu. Budynek ten ma historyczne znaczenie, bo powstał jeszcze przed wojną, w 1925 roku. Tworząc nową koncepcję projektową, zachowano historyczne i architektoniczne walory obiektu, ale zarazem trwająca modernizacja nada budynkowi charakter nowoczesnego centrum biurowo-usługowego. Celem podjętych działań jest stworzenie powierzchni biurowych dla firm, ale czyniąc to, ARP S.A. dba też o zachowanie historycznego dziedzictwa. 


Podobnie jest w przypadku ponad 20 hektarów nieruchomości Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które kiedyś należały do Stoczni Gdańsk. W ramach projektu dostosowano do działań produkcyjnych Halę 33, przygotowano płytę montażową oraz wzmocniono części nabrzeża kaszubskiego i trawlerowego. Dzięki tym działaniom teren mógł zostać przeznaczony do prowadzenia produkcji stoczniowej, urządzeń energetyki wiatrowej i konstrukcji stalowej.


Poprzez te działania ARP S.A. pokazuje, że rozwój nie oznacza przekreślenia przeszłości, a wręcz przeciwnie – łączy się z szacunkiem dla historii. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest właśnie tam, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.
Więcej informacji o Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. można znaleźć tutaj
.